woz krediet

Wat het WOZ krediet precies is

Een WOZ krediet is een doorlopend krediet waarvoor u alleen in aanmerking komt als uwoz krediet een eigen woning bezit. De rentetarieven van een dergelijk krediet zijn meestal zeer gunstig omdat de waarde van uw huis een extra zekerheid vormt voor de aanbieder van zo´n lening. Net als bij een gewoon doorlopend krediet mag u bij een WOZ krediet geld opnemen tot een vooraf vastgesteld bedrag. Dit is de kredietlimiet. De maximale hoogte van de kredietlimiet wordt bepaald door de WOZ waarde van uw woning. Om voor een lening in aanmerking te komen, moet de WOZ waarde meestal wel hoger zijn dan de hypotheek. Er is dan sprake van overwaarde.

Flexibiliteit
Een WOZ krediet is zeer geschikt voor mensen die behoefte hebben aan een flexibele lening. Bijvoorbeeld in het geval dat de hoogte van het gewenste krediet bij aanvang van de lening nog niet is te overzien of als er sprake is van maandelijkse tekorten die moeten worden aangevuld. Voordeel van zo´n krediet is namelijk dat u het te lenen bedrag niet in één keer hoeft op te nemen maar dit in stukjes mag doen, waarbij u zelf kunt bepalen wanneer u het krediet opneemt. Ook de hoogte van de te lenen bedragen mag u zelf vaststellen, zolang u de kredietlimiet maar niet overschrijdt.


Aflossing en rente
Gedurende de looptijd van de lening betaalt u, ongeacht de hoogte van het geleende bedrag, een vast percentage aan aflossing. Daarnaast mag u boetevrij extra aflossen. Desgewenst mag u deze afgeloste bedragen weer opnieuw opnemen. Nadeel hiervan is dat het lang kan duren voordat de lening volledig is afgelost.

Rente bent u alleen verschuldigd over het geleende bedrag. De hoogte van de rente wordt bepaald door de kredietlimiet. Daarbij geldt meestal hoe hoger de kredietlimiet, hoe lager de rente. Een onzekere factor is het feit dat de rente tussentijds kan wijzigen. Dit komt doordat deze gekoppeld is aan de marktrente waartegen de aanbieders hun product inkopen. Stijgt de marktrente, dan stijgt de rente van uw krediet mee.
In sommige gevallen is er in het krediet een overlijdensrisicoverzekering verwerkt. Bij zo´n constructie vervalt de lening als de kredietnemer tijdens de looptijd van de lening komt te overlijden. Uiteraard werkt een dergelijke verzekering door in de hoogte van de rente.
Kortom, het rentepercentage is niet voor iedereen hetzelfde en hangt af van de voorwaarden.

Scroll naar boven