Geld lenen

Soms ontkom je er niet aan en is het nodig om geld te lenen. Als je geld leent dan zal je het geleende bedrag terug moeten betalen plus een rente. Vandaar de slogan ‘Let op, geld lenen kost geld’. Als je geld leent dan is het zaak om niet meer te lenen dan je financieel kunt dragen en het zo voordelig mogelijk te doen.


Als je bij een bank geld leent dan kan het even duren voordat je kan beschikken over de lening. Daar staat wel tegenover dat je doorgaans een relatief lage rente betaald als je bij een bank leent. De bank heeft tijd nodig om je aanvraag te beoordelen waarbij gekeken zal worden naar je inkomen en je vaste lasten.

Geld lenen via een pandjeshuis

Een manier om snel geld te kunnen lenen is door dat te doen bij een pandjeshuis. Je hoeft dan niet ‘door de molen’ zoals bij een bank. Een pandjeshuis zal namelijk niet beoordelen of je inkomen niet te laag is of je vaste lasten niet te hoog zijn. Bij een pandjeshuis ‘sta je garant’ voor je lening door iets van waarde bij het pandjeshuis achter te laten. Dit wordt het verpanden genoemd. Je kunt bijvoorbeeld je auto verpanden, een gouden sieraad of iets anders van waarde zoals een iPad of computer. Als je de lening na de afgesproken tijd niet terug betaald dan kan het pandjeshuis hetgeen je verpand hebt verkopen zodat ze toch hun geld terug hebben. Verpand daarom nooit iets bij een pandjeshuis wat van grote emotionele waarde voor je is, zoals een sieraad van een overleden ouder, als je niet zeker weet dat je instaat bent om tijdig de lening weer terug te betalen.

Leen verantwoord

Als je een lening aangaat dan is het belangrijk om niet meer te lenen dan je redelijkerwijs kunt afbetalen. Je zal iedere maand een deel van de lening moeten aflossen naast de rente welke je betaald.


Als je op een gegeven moment niet meer instaat bent om de rente van de lening te betalen dan loopt de hoogte van de lening alleen maar verderop waardoor je steeds verder in de problemen komt. Ook kan je dan nog eens te maken krijgen met boetes en invorderingskosten. Je kan dan in een situatie terecht komen waarin het heel moeilijk kan worden om van de schuldenlast af te komen.

Om te kunnen beoordelen of je een lening kan afbetalen is het nodig om goed inzicht te hebben in je inkomen en je uitgaven. Het inkomen is in de meeste gevallen wel helder. Voor de meeste mensen is dit het netto inkomen zoals dat vermeld is op het loonstrookje. Als je op het punt staat om een lening te gaan afsluiten vraag je dan af of er in de toekomst veranderingen kunnen komen aan je inkomen. Misschien wil je minder gaan werken omdat er een kindje opkomst is of dreigt er een reorganisatieronde op het bedrijf waar je werkt. Wat zijn je kansen op de arbeidsmarkt in het geval je op straat komt te staan?

De uitgaven zijn minder transparant en kunnen per maand gezien behoorlijk variëren. Zo heb je in het voorjaar vaak te maken met allerlei belastingen welke betaald moeten worden, in de zomer heb je een vakantie en in december heb je extra uitgaven vanwege de feestdagen. Om een goed beeld van je uitgaven te krijgen doe je er goed aan om de kosten van een geheel jaar bij elkaar op te tellen en deze vervolgens te delen door 12 maanden. Zo heb je een nauwkeurig beeld van je maandelijkse uitgaven.

Sta bij de uitgaven ook stil bij veranderingen welke er in de toekomst wellicht aan zitten te komen. Denk hierbij aan gezinsuitbreiding, zijn er kinderen welke willen gaan studeren of een bepaalde sport willen gaan beoefenen?

Als je ondernemer bent dan heb je doorgaans minder zekerheid over je inkomen dan iemand welke in loondienst is. Ga als ondernemer uit van realistische prognoses wat betreft de inkomstenontwikkeling. Maak prognoses op basis van verkregen opdrachten en niet op basis van opdrachten welke je waarschijnlijk wel toegewezen krijgt.

Door de gemiddelde maandelijkse uitgaven af te trekken van de inkomsten weet je hoe groot je financiële ruimte is voor het terug betalen van de lening en het maken van de rentebetalingen.

Zo goedkoop mogelijk lenen

Onderdeel van verantwoord lenen is de kosten van de lening zo laag mogelijk houden. Hierin speelt de rente en de looptijd van de lening een belangrijke rol. Hoe langer de looptijd van de lening hoe meer rente je over de gehele lening gezien zal moeten betalen. Een kortere looptijd van de lening betekend daarin tegen wel dat de maandlasten van de lening hoger zullen zijn. Hierin zal je een goede balans moeten vinden.

Doorgaans zijn leningen welke je afsluit bij een kredietverstrekker het goedkoopst. Het kan gemak bieden om bij een autodealer een lening af te sluiten voor een auto welke aangeschaft wordt, maar deze leningen hebben over het algemeen een hogere rente dan een lening bij een kredietverstrekker. Het kan daarom lonen om het geld voor de aanschaf van een auto te lenen bij een kredietverstrekker.

Rentevormen

Net zoals bij hypotheken kan je ook leningen krijgen met een vaste of een variabele rente. Als je een lening afsluit met een vaste rente dan betaal je een hoger rentetarief dan bij een lening met een variabele rente. Hier staat dan natuurlijk wel tegenover dat je gedurende de looptijd van de lening zekerheid hebt over de hoogte van de te betalen rente. Variabele rente kan als het mee zit nog lager worden, iets waarvan je niet profiteert als je een vaste rente hebt. Met een variabele rente loop je wel het risico dat de rente zo ver oploopt dat je niet meer instaat bent deze te betalen. Bij een variabele rente kan je doorgaans de rente wel tussentijds vast zetten, als je hier laat mee bent dan zit je vast aan een hoge rente. Bij een lening met een variabele rente is het daarom raadzaam de ontwikkelingen van de rentes op de kapitaalmarkten op de voet te volgen.

Scroll naar boven